สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพล จันต๊ะคาด 204 202 17,499,110.57 25,883,75013,842,3268,262,8104,106,8805,934,85058,030,616
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแล้ว 190 189 14,341,962.69 20,991,80010,756,8456,485,3103,195,5704,707,68046,137,205
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 62 61 41,456,666.10 60,179,00032,657,33815,342,9007,111,32014,799,030130,089,588
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 105 99 11,115,922.02 14,692,4008,341,3544,904,5802,470,7803,462,32033,871,434
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรัญ แจ้งมณี 166 156 12,961,586.50 20,296,70010,852,4446,496,4703,217,0354,728,83045,591,479
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติชัย เมืองมา 149 144 19,067,609.50 29,090,55016,330,7719,326,7604,636,0607,011,43066,395,571
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 146 142 11,117,085.20 16,798,6508,869,1145,330,6402,630,6353,874,97037,504,009
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายมนต์ชัย ปาณธูป 58 58 33,347,773.30 60,810,70033,478,08715,513,8007,185,23014,941,785131,929,602
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 88 86 11,996,945.80 15,453,6009,056,5885,211,5402,657,7753,722,66036,102,163
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ 133 140 12,735,694.00 19,320,45010,703,6426,121,6603,106,3454,465,76543,717,862
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] ดร.รตนภูมิ โนสุ 153 154 22,078,545.76 31,303,60017,602,44310,324,4405,150,1707,622,74072,003,393
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 91 89 8,589,703.56 12,465,4506,922,9583,996,6402,013,2702,899,18028,297,498
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] 101 101 8,941,220.50 13,568,0007,246,7164,196,5702,087,9653,128,90530,228,156
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 99 98 8,108,205.00 11,750,9006,264,9323,587,5301,798,3752,651,34026,053,077
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 40 34,701,621.20 55,606,00031,190,19014,420,0006,677,60013,884,000121,777,790
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 110 108 9,420,758.25 13,704,9007,348,1814,377,9902,169,6403,187,49030,788,201
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 121 119 25,977,856.70 37,522,05021,130,68112,534,8606,183,5609,304,77086,675,921
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี 165 165 11,975,959.70 17,529,8009,311,4255,561,9102,766,3003,981,15039,150,585
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 147 146 13,203,743.00 19,063,30010,160,2446,058,8702,994,0154,427,00542,703,434
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายปรีชา นาคจำรูญ 198 194 12,129,744.62 19,022,7509,915,6895,930,7002,945,2254,251,40042,065,764
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] นายบุญชอบ โตคำ 58 57 36,422,641.76 58,489,15031,687,99514,825,3506,870,31014,295,120126,167,925
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมเร็จ อุดแดง 194 191 9,314,369.08 14,762,9508,104,9284,706,6402,382,6003,340,30033,297,418
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมัย ธนะศรี 148 147 9,794,170.40 14,941,8507,898,2444,706,9102,349,1203,370,05033,266,174
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 85 98 5,512,540.63 8,502,8504,495,2972,621,6101,317,3001,882,27018,819,327
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายทินกร อินทะนาม 137 125 8,030,883.20 13,458,7507,177,1744,216,4102,110,3953,035,26029,997,989
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 139 143 10,699,414.48 15,487,2508,244,1934,864,8002,422,4953,525,44534,544,183
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 137 133 8,814,944.91 14,540,6007,586,6674,535,4902,241,9553,292,18032,196,892
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 120 122 12,603,464.75 17,896,7509,743,4155,746,3902,857,1304,177,28040,420,965
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 127 122 11,937,834.69 17,500,6009,075,9275,408,4602,661,6004,015,27038,661,857
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิเชียร ทรงศรี 164 163 12,522,361.47 19,591,30010,112,0936,003,5602,952,4154,457,68543,117,053
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 56 41,386,720.42 56,237,35030,667,44514,224,7506,588,67013,702,200121,420,415
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 146 144 14,709,465.75 17,458,0009,250,3725,452,9802,713,5203,976,02038,850,892
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 150 146 10,073,976.01 17,434,7009,269,8945,302,4602,627,6103,975,63038,610,294
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 190 189 14,476,700.55 24,291,10012,745,2397,535,7203,727,6255,552,40553,852,089
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายประทาน หาดยาว 39 37 23,430,094.60 37,608,65020,859,5489,618,2504,453,7809,259,77581,800,003
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 121 113 7,543,151.80 9,576,6005,350,9173,107,9701,577,2652,179,91021,792,662
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 127 112 6,034,470.80 9,468,0004,883,4212,881,1701,434,7202,089,89020,757,201
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 46 43 23,531,757.63 45,363,45024,749,69211,490,0505,322,08011,068,28597,993,557
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายอุทัย กาญจนะ 134 132 8,608,170.90 13,338,3506,935,8834,126,9202,046,9653,004,91029,453,028
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรูญ แสนวิจิตร 172 170 10,210,046.15 16,517,0508,327,3864,843,3302,392,0553,645,03535,724,856
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 111 107 9,356,409.00 12,726,1507,029,3164,143,4502,081,1102,925,60028,905,626
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 113 110 6,964,384.90 11,252,7005,715,5203,376,9801,675,6052,454,64024,475,445
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] 73 69 3,908,630.00 6,537,4003,295,1241,972,770980,6601,396,56014,182,514
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] -ว่าง- 45 43 34,056,724.22 44,167,65023,843,60011,176,8505,179,46010,776,79595,144,355
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 121 116 6,137,120.20 9,702,3005,081,8573,022,6501,515,4052,127,84021,450,052
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 82 79 6,032,130.57 8,829,6504,699,9772,769,7801,382,6501,997,95019,680,007
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 120 118 11,628,238.80 16,692,3009,026,3965,394,9902,683,1653,853,35037,650,201
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] นายเปรม คำวัฒนา 168 167 12,216,199.10 17,712,0009,406,9645,604,6302,795,3903,997,65039,516,634
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายอำนวย อภิชาติตรากูล 47 45 30,168,926.00 47,813,90026,179,11412,185,9005,645,60011,743,630103,568,144
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 173 169 10,656,382.40 16,907,2508,936,4925,321,9402,638,9253,835,71037,640,317
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสบสุข ดีอินทร์ 76 81 4,938,602.20 8,037,8504,049,0222,408,4001,188,0601,764,93017,448,262
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุชาติ กลัดสุข 86 84 5,617,252.00 7,834,2504,115,2702,461,3801,224,1701,760,22017,395,290
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี 128 126 11,206,313.10 15,946,8008,643,4605,150,8802,561,8653,703,42036,006,425
รวม 6,362 6,248 779,312,206.43 1,181,679,850.00 639,169,810.00 345,195,800.00 167,705,425.00 279,170,515.00 2,612,921,400.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน