ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
นายเดช ศิรินาม
362,4281994811,82866833,37314712,158918819,7871,105
1. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์
704,9734265712,75179554,10417500013221,8281,396
2. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ดร.รตนภูมิ โนสุ
463,7892839727,3111,36496,95327212,2404315340,2931,962
3. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล
503,776376387,48052621,91110011,796549114,9631,056
4. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
-ว่าง-
493,1892325011,71163321,3664300010116,266908
5. ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
584,183266387,77351521,936820009813,892863
6. ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
955,47983254,12110400011,5145612111,114243
7. ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
563,967312255,21831500011,755778210,940704
8. ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
824,954503244,63235843,72118213,18411711116,4911,160
9. ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
นายวิบูลย์ ทานุชิต
855,443509366,31549121,2816000012313,0391,060
10. ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
583,423330153,264234000000736,687564
11. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
นายชัชชัย ทับทิมอ่อน
1195,646509519,65963721,6469013,16813017320,1191,366
12. ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
นายธรรมนูญ พิชัย
543,393314235,312372000000778,705686
13. ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์
943,954466234,18833122,1468311,7928412012,080964
14. ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ
914,290475367,33657200000012711,6261,047
15. ประถมศึกษาน่าน เขต 1
นายสมเร็จ อุดแดง
1537,150769398,29558911,3796211,6226819418,4461,488
16. ประถมศึกษาน่าน เขต 2
นายสมัย ธนะศรี
975,6315554911,73676718104000014718,1771,362
17. ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
นายประถม เชื้อหมอ
784,254508213,69532100012,0679410010,016923
18. ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
915,491536438,24759732,26810900013716,0061,242
19. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
533,547327489,87664721,3196224,82425410519,5661,290
20. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายประถม เชื้อหมอ
905,3884937115,9921,07253,58717700016624,9671,742
21. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายกิตติชัย เมืองมา
664,6364137118,0051,06798,50440423,66518214834,8102,066
22. ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
895,7615445211,83876232,70313600014420,3021,442
23. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
นายอุทัย กาญจนะ
854,781402449,67259618413300013015,2941,031
24. ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
นายจรูญ แสนวิจิตร
1247,231528479,95458616972700017217,8821,141
25. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
นายสัญชัย พวงมาลี
1146,8194905010,37368016753024,12118316721,9881,383
26. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
นายทองสุข อยู่ศรี
785,3343966716,27594821,9138400014723,5221,428
27. ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
นายปรีชา นาคจำรูญ
1358,0135476311,91680933,03912700020122,9681,483
28. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นายสุชาติ กลัดสุข
632,970285214,25927522,04281000869,271641
29. ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
นายสัญชัย พวงมาลี
794,7794134610,61965521,4517112,59910512819,4481,244
30. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
นายสุพล จันต๊ะคาด
1067,9755729421,7791,23921,4096723,27512520434,4382,003
31. ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
นายนพพร มากคงแล้ว
1138,6956367516,0321,00421,7847100019026,5111,711
32. ประถมศึกษาตาก เขต 1
-ว่าง-
673,910341419,40062011,3636111,8048511016,4771,107
33. ประถมศึกษาตาก เขต 2
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
161,5591047922,0061,1962321,18185512,3536411947,0992,219
34. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
นายพยอม วงษ์พูล
675,1863514910,63063632,70110111,9516312020,4681,151
35. ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายเปรม คำวัฒนา
1106,1895425411,33975543,64514800016821,1731,445
36. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี
644,2103225212,15679421,7547023,85416612021,9741,352
37. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
นายบุญสม โพธิ์เงิน
644,2433336113,30288811,2555111,5977012720,3971,342
38. ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
นายวิเชียร ทรงศรี
915,8224657014,5861,13532,31010300016422,7181,703
39. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ
855,1054025210,65770016733212,0838513918,5181,219
40. ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
814,1963545310,49870732,78011600013717,4741,177
41. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
นายอำนาจ บุญทรง
895,4845535411,35385921,3038112,36310714620,5031,600
42. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์
975,2515434910,74676143,98215400015019,9791,458
43. ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นายดิเรก ต่ายเมือง
1057,4825458218,9841,21332,72911500019029,1951,873
44. มัธยมศึกษา เขต 34
นายสิทธิชัย มูลเขียน
000135,0723472020,4641,028716,2167404041,7522,115
45. มัธยมศึกษา เขต 35
-ว่าง-
442656277,7975921010,689637413,4547064532,3661,991
46. มัธยมศึกษา เขต 37
นายมงคล หมวกพิกุล
7558111216,2644881211,551721513,8036684532,1761,988
47. มัธยมศึกษา เขต 36
นายมนต์ชัย ปาณธูป
197123111,1299391915,134929718,2527105844,6122,590
48. มัธยมศึกษา เขต 42
นายบุญชอบ โตคำ
3301393210,2076751311,8426161023,5811,1415845,9312,471
49. มัธยมศึกษา เขต 41
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ
2224303511,7878401716,257912816,5947036244,8622,485
50. มัธยมศึกษา เขต 38
นายอำนวย อภิชาติตรากูล
552666226,78642498,0253601122,4839864737,8201,836
51. มัธยมศึกษา เขต 39
นายสุชน วิเชียรสรรค์
13612349,6357241413,243774819,7611,0185742,6752,528
52. มัธยมศึกษา เขต 40
-
223423227,64050897,879395614,1606643929,9131,590
 3,618222,38118,9012,420559,43636,330246223,61811,07493214,0899,6396,3771,219,52475,944